Kampanie reklamowe tradycyjne i online

Gdy Twoje marzenia muszą się stać widoczne

W obecnych czasach stworzenie dobrego produktu i komunikowanie jego zalet to zbyt mało, aby osiągnąć sukces. Kluczowym aspektem jest wiedza, jak w nowych czasach efektywnie korzystać z mass mediów, łącząc je z internetem i komunikacją niestandardową.

Dlatego kampanię reklamową uzupełniamy nowymi formami komunikacji. Integrujemy je w nowy, widoczny oraz interaktywny przekaz. Nie stosujemy sztywnego podziału na media BTL, ATL czy interactive. Szukamy rozwiązań, które będą dla klienta najbardziej optymalne i efektywne.

Prace nad komunikacją marketingową rozpoczynamy od ustalenia aktualnej pozycji marki na rynku i pozycji firm konkurencyjnych, specyfiki branży i fazy życia produkt. Analizujemy raporty i badania przeprowadzone przez firmę i prowadzimy własne obserwacje. Dodatkowo oferujemy przeprowadzenie badań marketingowych. Definiujemy grupy docelowe konsumentów i miejsca, w których spędzają oni swój czas, ustalamy ich schematy zakupowe – aby w sposób skuteczny móc na nie odpowiedzieć. Drugi etap prac obejmuje opracowanie strategii komunikacji. Dobierając narzędzia marketingowe, ustalamy korzyści oraz koszty każdego z nich w stosunku do założonych celów kampanii. Po wyborze kanałów dotarcia, miejsc oraz czasu, precyzujemy komunikację marki. Do prac przystępują graficy i copywriter. Efektem działań jest budowa koncepcji kreatywnych, składających się z pomysłu na przekaz, tzw. big idea, warstwy graficznej oraz warstwy tekstowej, czyli hasła reklamowego oraz treści. Przekaz reklamowy nabiera swojego wizualnego kształtu.

Realizowane przez nas kampanie komunikacyjne marki obejmują zarówno media tradycyjne ATL, takie jak telewizja, radio, prasa, outdoor czy Internet, a także działania niestandardowe, event marketing, sponsoring, lokowanie produktu oraz Public Relations. Wszystkie te elementy są płynne, uzupełniają się wzajemnie i przenikają. Jako agencja reklamowa skoncentrowana na osiąganiu efektów komunikacji, kładziemy nacisk przede wszystkim na konsumenta i interakcję z nim, doświadczanie marki, budowanie lojalności i wizerunku marki. Poszczególne narzędzia marketingowe i kanały stanowią dla nas jedynie środek do osiągania rezultatów. Tak, jak konsument nie przywiązuje się do jednego medium i jednej aktywności czy miejsca, tak i my musimy być maksymalnie elastyczni, kreatywni i nastawieni przede wszystkim na komunikację podczas procesu budowania i prowadzenia kampanii reklamowych.

×
×

Gotowi na rozpoczęcie współpracy?

KONTAKT:

E: biuro@mdx.com.pl

T: +48 91 444 07 60